نوابغ کیستند ( جلسه 4 دره موفقیت)

26 / آبان / 1401

نوابغ کیستند؟

■داوینچی  (نقاش مخترع و ریاضی دان)

■اینیشتین (کنسرت ویولون هم داشته)

چه کارهایی نیمکره ها را تضعیف می کند؟

■تصور همیشه جدی بودن   (راست)

■باور حق اشتباه کردن ندارم (راست)

■کاری نکنم تا اشتباه نکنم ( راست + توقف)

■اگر از نتیجه کار مطمن نیستم شروع نکنم (راست)

■اینکارم باید خوشایند دیگران باشد (راست)

■تقلید دائمی و به خرج ندادن خلاقیت (راست)

■استفاده کردن از شکل و طرح برای افزایش یادگیری (راست را تقویت می کند)


فایل ویدیو :
ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.