نیمکره چپ ( جلسه 3 دوره موفقیت)

26 / آبان / 1401

نیمره چپ را بهتر بشناسیم

■استدلالی - منطقی

■توجه به جزئیات

(تفکر در قالب کلمات)

■سخن گفتن و ریاضی

■ریاضیات و فلسفه

■منطق

■نظم و طبقه بندی

■استراتژی ، بحث و طبقه بندی

■بدنبال اثبات است

■جلب رضایت دیگران

■جزئی نگری

■استفاده بهتر از کلمات (از شکل نه)

■سخن وری

■راه حل زیادی برای مشکلات ندارد

■انتقاد ناپذیری


فایل ویدیو :
ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.