لیست مطالب
 • من شکست نخوردم
  29
  آبان 1401
  من شکست نخوردم

  تصور کنید در آزمونی شرکت کردید و نمره مردودی گرفتید. به نظرتان شنیدن این جمله منصفانه است که شما به عنوان یک انسان شکست خورده اید؟ یا شاید بهتر باشد که بگوييم عملکردتان در این آزمون شکست خورد؟ این دو جمله چه تفاوتی دارند؟ تفاوت...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • خلاقیت آموختنی است
  29
  آبان 1401
  خلاقیت آموختنی است

  خلاقیت یکی از مهم ترین مهارت هایی است که موجب ارتقای کیفیت ابعاد مختلف زندگی موثر می شود. ممکن است خلاقیت را بیشتر موجب توانمندی های شغلی بدانیم، اما خلاقیت در روابط بین فردی ما نیز بسیار تاثیرگذارخواهد بود. اهمیت این مهارت تا جایی است...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • از شادمانی تا موفقیت
  29
  آبان 1401
  از شادمانی تا موفقیت

  جستجوی شـــادمانی، زندگی موفق و دوری از رنج خواسته هر انسانی است، اما در دنیایی که فقر، بیماری، تبعیـــض، فقدان، جنگ، درد و ناراحتی به شـــکل های مختلف خودنمایی می کند، چگونه می توان احســـاس شادمانی و موفقیت کرد؟ چگونه می توان دور از رنج...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه(جلسه 6) - ویدئویی
  29
  آبان 1401
  روش مطالعه(جلسه 6) - ویدئویی

  در این جلسه در خصوص زنجیره های مطالعاتی وپیش نیاز ها برای مطالعه هر مبحث صحبت میکنیم.                    ...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 5)-ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 5)-ویدئویی

  اموزش روش مطالعه درس های توصیفی و تحلیلی                     ...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 4)-ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 4)-ویدئویی

  استفاده از منابع یکتا برای هر درس                     ...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 3) - ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 3) - ویدئویی

  آموزش روش مطالعه - جلسه 3 - انتخاب منابع فایل ویدئویی انتهای مطلب را ببینید. مدت زمان ویدئو 5 دقیقه و 14 ثانیه است انتخاب منابع و نحوه انتخاب منابع سومین جلسه از دوره آموزشی روش مطالعه است. سعی کنید در وحله اول فقط از...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 2) - ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 2) - ویدئویی

  روش مطالعه- جلسه دوم- روش مطالعه درس های تحلیلی فایل ویدئویی انتهای مطلب را ببینید. مدت زمان این ویدئو 6 دقیقه و 56 ثانیه است. پس از اینکه توانستیم درس های تحلیلی را از درس های توصیفی جدا کنیم باید به سراغ روش های مطالعه این...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه ( جلسه 1 ) - ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه ( جلسه 1 ) - ویدئویی

  اصول روش مطالعه - جلسه اول فایل ویدئویی انتهای مطلب را ببینید. مدت زمان این ویدئو 4 دقیقه و 48 ثانیه است.  برای اینکه بتونیم روش های مطالعه هر درس رو آموزش بدیم باید ابتدا روش های کلی مطالعه رو آموزش بدیم. به صورت کلی...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • چگونه بدبيني و منفي گرايي رفتار ما را تحت تأثير قرار ميدهد؟
  26
  آبان 1401
  چگونه بدبيني و منفي گرايي رفتار ما را تحت تأثير قرار ميدهد؟

  چگونه بدبيني و منفي گرايي رفتار ما را تحت تأثير قرار ميدهد؟ هنگامي كه بـدبين و منفـي گـرا هستيم چگونه رفتار ميكنيم؟ - بدترين جنبه يـك موقعيـت را در نظر ميگيريم. - به امكان تغيير كردن باور نـداريم پسدر زندگي، حركتي نميكنيم. - به آينده...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • چگونه با انگیزه و هدفمند باشیم
  26
  آبان 1401
  چگونه با انگیزه و هدفمند باشیم

  چگونه با انگيزه وهدفمند باشيم اگرحساس ميكنيد كـه بـي انگيـزه شدهايد، سئوالات زيادي وجود دارد كه ميتوانيد از خودتان بپرسيد: ●در گذشته چگونـه در خـود ايجـاد انگيزه ميكرديد؟ ●آيا در زندگي اهدافي را در پـيش گرفتهايد؟ ● چــه چيــزي مــانع انجــام كــار دلخواهتان ميشود؟ انگيــزه...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • مشکلات خواب
  26
  آبان 1401
  مشکلات خواب

    مشكلات خواب اگـر دائمـا در طـي روز احسـاس خستگي ميكنيـد و خـواب آلـودگي روي فعاليتهاي روزانه شـما تـأثير ميگـذارد، در ايـن صـورت ممكـن است شما با مشكل خوابيدن روبهرو باشيد. پس بهتر است ابتـدا مشـكل خود را بشناسيد، سپس قبـل از هـر كار، اطلاعاتي...

  نویسنده : مدیر سیستم