لیست مطالب
 • روش مطالعه(جلسه 6) - ویدئویی
  29
  آبان 1401
  روش مطالعه(جلسه 6) - ویدئویی

  در این جلسه در خصوص زنجیره های مطالعاتی وپیش نیاز ها برای مطالعه هر مبحث صحبت میکنیم.                    ...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 5)-ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 5)-ویدئویی

  اموزش روش مطالعه درس های توصیفی و تحلیلی                     ...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 4)-ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 4)-ویدئویی

  استفاده از منابع یکتا برای هر درس                     ...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 3) - ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 3) - ویدئویی

  آموزش روش مطالعه - جلسه 3 - انتخاب منابع فایل ویدئویی انتهای مطلب را ببینید. مدت زمان ویدئو 5 دقیقه و 14 ثانیه است انتخاب منابع و نحوه انتخاب منابع سومین جلسه از دوره آموزشی روش مطالعه است. سعی کنید در وحله اول فقط از...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه (جلسه 2) - ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه (جلسه 2) - ویدئویی

  روش مطالعه- جلسه دوم- روش مطالعه درس های تحلیلی فایل ویدئویی انتهای مطلب را ببینید. مدت زمان این ویدئو 6 دقیقه و 56 ثانیه است. پس از اینکه توانستیم درس های تحلیلی را از درس های توصیفی جدا کنیم باید به سراغ روش های مطالعه این...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • روش مطالعه ( جلسه 1 ) - ویدئویی
  28
  آبان 1401
  روش مطالعه ( جلسه 1 ) - ویدئویی

  اصول روش مطالعه - جلسه اول فایل ویدئویی انتهای مطلب را ببینید. مدت زمان این ویدئو 4 دقیقه و 48 ثانیه است.  برای اینکه بتونیم روش های مطالعه هر درس رو آموزش بدیم باید ابتدا روش های کلی مطالعه رو آموزش بدیم. به صورت کلی...

  نویسنده : مدیر سیستم
 • چگونه با دوستان خود مطالعه کنیم؟
  24
  آبان 1401
  چگونه با دوستان خود مطالعه کنیم؟

  چگونه با دوستان خود مطالعه کنیم؟ برخــي دانشــجويان بــراي شــروع مطالعه انگيزه كمـي از خـود نشـان ميدهند، كمبود انگيزش دراينگونـه موارد ميتواند به دلايل زير باشد: ١ - حجــم مطالــب بالاســت و نميدانند از كجا شروع كنند. ٢ - بسيار نگران پايان امتحانات و نتيجه...

  نویسنده : مدیر سیستم