آموزش روش مطالعه تاریخ ادبیات و لغت

03 / بهمن / 1401
ﺑﺎزدﯾﺪ : 69
نویسنده : مدیر سیستم
فایل ویدیو :

قبل از دیدن این ویدئو باید ویدئوهای آموزش روش مطالعه را دیده باشید. چنانچه این ویدئو ها را ندیده اید از طریق لینک زیر می توانید بینید. 

1- آموزش روش مطالعه درس های توصیفی

2- آموزش روش مطالعه درس های تحلیلی

3- انتخاب منابع

4- انتخاب منبع یکتا برای هر درس

5- آموزش روش مطالعه - درس های توصیفی - تحلیلی

6-زنجیره مطالعاتی

 

برچسب ها
روش مطالعه
ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.