تفاوت خوداگاه و ناخوداگاه (جلسه 5 دوره موفقیت)

26 / آبان / 1401
ﺑﺎزدﯾﺪ : 218
نویسنده : مدیر سیستم
فایل ویدیو :

تفاوت های ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

■خودآگاه فقط ورودی منطقی را قبول میکند

■ناخودآگاه همه چیز را قبول می کند

■خودآگاه به جملات واکنش می دهد

■ناخودآگاه به کلمات مثبت و منفی

(آنها را تکرار کرده و بزرگ می کند- به هر زبانی که باشند)

ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.