مقایسه خوداگاه ناخوداگاه ( جلسه 6 دوره موفقیت)

26 / آبان / 1401
ﺑﺎزدﯾﺪ : 45
نویسنده : مدیر سیستم
فایل ویدیو :

خودآگاه

 • حافظه کوتاه مدت است
 • فقط زمان بیداری کار می کند
 • هر ورودی را فقط یک بار قبول می کند
 • ورودی منطقی را می پذیرد
 • زبانی که صحبت می کنید را می شناسد
 • فقط درون انسان وجود دارد
 • ذهن منطقی

ناخودآگاه

 • حافظه بلند مدت
 • همیشه در حال کار است
 • بی شمار ورودی می پذیرد
 • هر نوع ورودی را قبول می کند
 • همه زبان ها را می شناسد
 • در همه عالم حضور دارد
 • ذهن شهودی و خلاق

ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.