نیمکره راست مغز (جلسه 2دوره موفقیت)

24 / آبان / 1401
ﺑﺎزدﯾﺪ : 399
نویسنده : مدیر سیستم
فایل ویدیو :

در این جلسه خواهیم دید:

■نیمکره راست  و  نیمکره چپ

■خود آگاه و ناخود آگاه

  و بخش ارادی-غیرارادی

ویژگی های نیمکره راست مغز:

■سمبلی - تخیلی

■توجه به کل

(تفکر در قالب تصویر)

■احساسات

■ ارتباطات غیر کلامی

■درک تصاویر (تشخیص چهره)

■حل معما

■درک رنگ (های لایت ها)

■خیال پردازی

■درک اشیاء سه بعدی

■ورزش

■توانایی هنری و استعداد موسیقی

■احساسات و عشق و دوست داشتن

■انتقاد پذیری

■کلی نگری

■بی نظمی

ارسال نظر
نظر کاربران
نظری برای این مطلب ثبت نشده است.